تبریک! شما سوالات را کامل جواب داده اید

شما عملگرا، سازنده و دارای ...

شما هیجان انگیز، چالاک و ...

شما بسیار رقابت‌طلب و ...

شما مهربان و صلح طلب میباشید و ...

کدام حیوان الگوی رفتاری شماست؟! شماره خود را وارد کنید تا نتیجه کامل تست را ببینید.

عضویت در اپلیکیشن هم‌آوا با تعرفه روزانه پانصد تومان

با شرایط سرویس موافقم